Chia sẻ các bài giảng

Văn minh Do Thái: Bối cảnh và công trình tưởng niệm

Tín ngưỡng không phải thuộc thế giới khác hay tín ngưỡng huyền bí Khồng nên hiểu sai kết quả của cuộc cách mạng… more »

Chia sẻ các bài giảng

Đừng sóng theo điều ta ưóc muốn, hãy sóng theo điều ta có thể

Cuộc sống là một vực thẳm phía sau lưng mình và ta chỉ có thể tiến lên phía trước mà không thê nào… more »

Chia sẻ các bài giảng

Hãy sống theo điều ta có thể

DÊ BÀI Ý kiến cùa anh (chị) về lời khuyên sau: “Dimg sông theo diều ta ước muốn. Hãy sóng theo điều ta… more »

Chia sẻ các bài giảng

Noi dựa

  THPT Quỳnh Thọ – Quỳnh Phụ – Thái Bình ĐỀ BÀI Noi dưa Người dàn bà nào dắt đứa nhô đi trên… more »

Chia sẻ các bài giảng

Những giọt sưong lặn vào lá cỏ

  THPT Đô Lương I – Nghệ An_________________________________________________ ĐỀ BÀI “Những giọt sương lặn vào lá cỏ Qua nắng gắt, qua bão tô… more »