Luyện thi Violympic – những mẹo hay nhất 2017

Luyện thi Violympic.Trần Minh Công vốn là một võ tướng triều Ngô Vương. Sau khi Ngô Vương mất, các con tranh giành ngôi báu, xã tắc ngả nghiêng chia sẻ, Minh Công rút quân về cát cứ vùng Bcí Hải Khẩu, thế lực rất mạnh đang tuyển binh, trữ lương, chứa cỏ để tiến đánh các hùng trưởng khác trong nưốc. Thấy Bộ Lĩnh khỏe mạnh, tuấn tú, khôi ngô, lại nhố đến giấc mộng thần nhân báo đêm qua là sốm nay sẽ có thiên tử tối nhà, ông liền ngà ngợ, nhận Bộ Lĩnh sung vào quân thân vệ dưối trướng để dò xét thực hư.Ở bài ôn tập trước chúng tôi đã trình bày để các bạn tham khảo

Trong những lần Minh Công và các tỳ tưống bàn bạc việc binh nhung, Bộ Lĩnh thường được đứng canh gác nên chàng đã học được nhiều mưu mẹo hành binh. Lâu dần, mọi mưu cơ, chước thuật của phép binh thư, Bộ Lĩnh đều thông làu cả.

Một lần, Minh Công cùng các tỳ tướng đang bàn cách thu phục vùng Tế Giang (nay thuộc Văn Giang, Hưng

Yên) của sứ quân Lữ Đường. Trong khi đang bàn cãi, chưa định liệu nên đánh như thế nào thì Bộ Lĩnh từ ngoài bước vào thưa:

  • Thưa, muốn đánh Lữ Đường, tất phải qua đất Đằng Châu (tức Khoái Châu) của Bạch Hổ. Bạch Hổ và Lữ Đường đánh nhau hơn ba năm rồi mà chưa phân thắng bại. Chi bằng ta cho người sang Đằng Châu hợp lực vói Bạch Hổ để đánh Lữ Đường, thế nào Bạch Hổ cũng bằng lòng. Đánh xong Lữ Đường, quân ta đang nằm trong đất Bạch Hổ thì việc đánh Bạch Hổ có khó khăn gì?

Minh Công vỗ đùi khen là diệu kế nhưng khi quay ra nhìn thì vô cùng kinh ngạc nhận ra ngưòi vừa bày diệu kế đó lại là Bộ Lĩnh, chàng trai mới sung vào quân thân vệ chưa lâu.

Minh Công hỏi dồn:

  • Nhưng ai là người đảm đương nổi việc sang thuyết phục để Bạch Hổ hợp với ta cùng tiến đánh Lữ Đường?

Minh Công vừa dứt lời thì Bộ Lĩnh tình nguyện sang Đằng Châu thuyết phục Bạch Hổ.

Quả nhiên, Bộ Lĩnh sang Đằng Châu dùng tài biện luận của mình đã thuyết phục được Bạch Hổ bằng lòng hợp quân cùng Bố Hải Khẩu để tiến đánh Tế Giang. Sau khi đánh thắng Lữ Đường, thu phục dải đất Tế Giang, Bộ Lĩnh dẫn tiền quân quay về bao vây thủ phủ Đằng Châu. Tưống quân Bạch Hổ trở tay không kịp, biết đã trúng kế Minh Công, vỗ ngực kêu tròi ba tiếng rồi hạ lệnh cho bộ thuộc xếp khí giới đầu hàng.

Bộ Lĩnh trình với Minh Công để cho Bạch Hổ được giữ nguyên chức cũ và vẫn cai quản xứ Đằng Châu, đặt dưới sự phiên thuộc của xứ Bô Hải Khẩu, Minh Công bằng lòng.

Từ sau trận thắng lớn, thu phục Tế Giang và Đằng Châu trong chớp nhoáng, Trần Minh Công vô cùng yêu mến và cảm phục Bộ Lĩnh, cho là điềm thần nhân báo đang linh ứng, liền phong Đinh Bộ Lĩnh là Đô úy tướng quân.

Trần Minh Công có người con gái sắc nước hương trời tên là Trần Nương. Ngay từ những ngày đầu Bộ Lĩnh mới xin vào doanh thự của Minh Công trong ngày Hội Võ, Trần Nương và Bộ Lĩnh đã gặp nhau. Hai người đã thầm yêu vụng nhớ.

Một hôm Minh Công như đã biết rõ mọi sự tình liền cho gọi Bộ Lĩnh và Trần Nương đến trước trướng môn rồi vui vẻ bằng lòng cho hai ngưòi thành vợ thành chồng. Năm sau, vợ chồng Bộ Lĩnh sinh được người con trai đầu lòng đặt tên là Đinh Liễn. Đinh Liễn càng lớn lên càng giông cha như hệt: mắt sáng, mày sắc, dáng đi oai phong như cọp, thông minh sáng láng hơn người.

 

Một hôm, Trần Minh Công ốm rất nặng, gọi Bộ Lĩnh đến mà rằng:

  • Ta phận mỏng, phúc sơ nên không có con trai nối dõi tông đưòng. Việc quân binh ngày một gian nan. Tướng quân tuy là con rể nhưng ta coi như con đẻ của mình. Từ nay ta trao toàn bộ binh quyền và cơ nghiệp cho con được

 

tùy nghi định liệu. Ta mong con đúng như giấc mộng thần nhân ứng báo. Có thế ta mối ngậm cười nơi chín suối.

Nói xong Minh Công cho nổi trống họp toàn bộ tướng sĩ, ra lệnh trao ấn kiếm và binh quyền cho Bộ Lĩnh. Các tưống sĩ và dân chúng ở Bô Hải Khẩu đều vô cùng phấn khởi mở hội hoa đăng chúc mừng người chủ soái trẻ tuổi đầy tài ba kế vị.

Đinh Liễn lốn nhanh theo vó ngựa chiến chinh của người cha. Đi đánh giặc nơi nào, Bộ Lĩnh cũng cho Đinh Liễn theo trên yên ngựa.

Sau khi Minh Công mất, Bộ Lĩnh thấy Bô” Hải Khẩu bôn mặt đều đồng rộng, sông dài, phía sau là biển cả mênh mông, không có thế để tựa nương nên dễ bị đánh bại. Bộ Lĩnh liền ra lệnh dời doanh thự về quê hương cũ ở vùng Thung Lau, nơi có rừng sâu nứi hiểm, làm căn cứ địa. Lúc này Đinh Liễn cũng vừa tròn mười tuổi.

Từ sau chiến thắng sứ quân Lữ Đường và thuyết phục sứ quân Bạch Hổ thần phục, thanh thế Bộ Lĩnh ngày càng mạnh. Nhưng trong nưốc, lúc này sứ quân Xương Văn dòng dõi Ngô Quyền xưng là Thiên Sách Vương giương ngọn cờ phù Ngô nên nhiều vùng cũng theo về, thanh thê mạnh nhất đương thòi. Bộ Lĩnh nghĩ kế phải tạm hòa hoãn với Thiên Sách Vương để có thời gian xây thành đắp lũy, chứa lương trữ cỏ chờ thời cơ nổi dậy. ông liền cho Đinh Liễn sang làm con tin bên Thiên Sách Vương.

 

Trackbacks/Pingbacks

  1. CHU VĂN AN - NGƯỜI THẦY MẨU Mực CỦA MUÔN ĐỜI | Chia sẻ đam me - May 31, 2017

    […] >>Luyện thi Violympic những mẹo hay nhất 2017 […]

  2. MỐI TÌNH CHẤM DỨT CAN QUA | Chia sẻ đam me - June 2, 2017

    […] >>Luyện thi Violympic những mẹo hay nhất 2017 […]

Leave a Reply