Điều khoản quy định

Chính sách Bảo mật này quy định cách mà Chia sẻ đàm tôi thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập được từ người dùng  của https://velo-quetzal.com trang web (“Trang web”).

Thông tin nhận dạng cá nhân
Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm (nhưng không giới hạn) khi Người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đặt hàng, và kết nối với các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên Trang của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu, nếu thích hợp, địa chỉ email. Tuy nhiên, người dùng có thể truy cập trang web ẩn danh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến Trang web nhất định.

Thông tin nhận dạng không phải cá nhân
Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng không phải cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với trang của chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về Người dùng có nghĩa là kết nối với trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie của trình duyệt Web
Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để nâng cao trải nghiệm của Người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt các cookie vào ổ cứng để lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn thiết lập trình duyệt web của họ để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo bạn khi các cookie đang được gửi đi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được
Chia sẻ đàm tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Người dùng cho các mục đích sau:

Để chạy và vận hành trang web của chúng tôi
Chúng tôi có thể cần thông tin của bạn hiển thị nội dung trên trang web một cách chính xác.
Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách thức Người dùng của chúng tôi sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang của chúng tôi.
Gửi email định kỳ
Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để trả lời các yêu cầu, câu hỏi và / hoặc các yêu cầu khác của họ.
Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn
Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi không bán, buôn bán, hoặc cho thuê Thông tin nhận dạng cá nhân của Người dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh của chúng tôi, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên.

Quảng cáo
Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được gửi đến Người dùng bằng các đối tác quảng cáo, những người có thể thiết lập cookie. Các cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin nhận dạng cá nhân không phải của bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ cho rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Google Adsense
Một số quảng cáo có thể được phục vụ bởi Google. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép nó phân phát quảng cáo cho Người dùng dựa trên lượt truy cập vào trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet. DART sử dụng “thông tin nhận dạng cá nhân không phải là” và KHÔNG theo dõi thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ vật lý của bạn, v.v. Bạn có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào quảng cáo của Google và bảo mật mạng nội dung Chính sách tại http://www.google.com/intl/vi/privacy_ads.html

Thay đổi đối với chính sách bảo mật này
Chia sẻ đàm tôi có quyền tự do cập nhật chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này một cách định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Việc bạn chấp nhận các điều khoản này
Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng thay đổi cho chính sách này sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó. Chính sách này được tạo bằng cách sử dụng http://privacypolicies.com

Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật, các thông lệ của trang này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, hãy liên hệ với chúng tôi.