TAM NGUYÊN TRAN BÍCH SAN – MỘT NGƯỜI CON HIẾU THẢO, MỘT VỊ QUAN KHÍ TIẾT

Thời nhà nguyễn có ông trần bích san, sau khi đậu Tam nguyên, làm quan ở Thăng Bình, Điện Bàn (Quảng Nam) một… more »

MỐI TÌNH CHẤM DỨT CAN QUA

Nhà mạc kể từ nám đinh hợi – 1527 KHI MẠC Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lên làm vua giữ sự nghiệp… more »

Luyện thi Violympic – những mẹo hay nhất 2017

Luyện thi Violympic.Trần Minh Công vốn là một võ tướng triều Ngô Vương. Sau khi Ngô Vương mất, các con tranh giành ngôi… more »