Bà Chúa Xứ, Bà Đen, Thiốn Ya Na

Ngày đầu năm và cuối năm. tại một số đền miếu thò Thiên Hậu có tục vay tiền Bà vào đầu năm, tức… more »

Hòn Chén, thờ Thiên Ya Na

Hòn Chén, thờ Thiên Ya Na là Thành hoàng làng. Có thể, trcn địa bàn làng Hải Cát mà nay người Việt sính… more »

Thánh Mầu Liễu Hạnh và lễ hội Phủ Dầy

Vui hội nhu vậy, nên ngưòi nào đã trẩy hội Phủ Dầy một lần là còn muốn đến nữa. Còn trời còn nước… more »

Hát chầu văn ỏ đền Đồng Bằng- luyện thi violympic toán lớp 8

Hát chầu văn ỏ đền Đồng Bằng trong ngày hội giỗ Cha là một hình thức diễn xuóng tín ngưỡng – vãn hóa… more »

Trong lúc Thánh ngồi nghe hát chầu văn

Các Thánh nam thi quỳ lạy, gio cao bó hương trước trán. Mỗi lần vái lạy Thánh như vậy thì người ta lại… more »

Chùa Hang ở Linh Sơn (núi Bà Đen)

Trong quá trình dạo Phật du nhập vào nuớc ta và một bộ phận quan trọng của nó đã phát triển theo khuynh… more »

Học sĩ Hàn lâm Lý Địch

Có lẽ vì có Quách Thị, Lưu Nga tiến cung nhiều năm vẫn chưa được thăng chức. Ngay trong năm Quách Thị bệnh… more »

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4-ĐẶNG THÁI HẬU CỦA NHÀ ĐÔNG HÁN

Năm thứ sáu chương đế lưu đát, hoàng đế thứ ba của Đông Hán lên ngôi (năm 81 sau công nguyên, nljà họ… more »

Amos bản cáo trạng hành động bất lưctng trong xă hội

Amos bản cáo trạng hành động bất lưctng trong xă hội. Không phải tất cả các tác phẩm cửa người Do Thái đều… more »

Văn minh Do Thái: Bối cảnh và công trình tưởng niệm

Tín ngưỡng không phải thuộc thế giới khác hay tín ngưỡng huyền bí Khồng nên hiểu sai kết quả của cuộc cách mạng… more »