Trong lúc Thánh ngồi nghe hát chầu văn

Các Thánh nam thi quỳ lạy, gio cao bó hương trước trán. Mỗi lần vái lạy Thánh như vậy thì người ta lại… more »

Chùa Hang ở Linh Sơn (núi Bà Đen)

Trong quá trình dạo Phật du nhập vào nuớc ta và một bộ phận quan trọng của nó đã phát triển theo khuynh… more »

Học sĩ Hàn lâm Lý Địch

Có lẽ vì có Quách Thị, Lưu Nga tiến cung nhiều năm vẫn chưa được thăng chức. Ngay trong năm Quách Thị bệnh… more »

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4-ĐẶNG THÁI HẬU CỦA NHÀ ĐÔNG HÁN

Năm thứ sáu chương đế lưu đát, hoàng đế thứ ba của Đông Hán lên ngôi (năm 81 sau công nguyên, nljà họ… more »

Amos bản cáo trạng hành động bất lưctng trong xă hội

Amos bản cáo trạng hành động bất lưctng trong xă hội. Không phải tất cả các tác phẩm cửa người Do Thái đều… more »

Văn minh Do Thái: Bối cảnh và công trình tưởng niệm

Tín ngưỡng không phải thuộc thế giới khác hay tín ngưỡng huyền bí Khồng nên hiểu sai kết quả của cuộc cách mạng… more »

Đừng sóng theo điều ta ưóc muốn, hãy sóng theo điều ta có thể

Cuộc sống là một vực thẳm phía sau lưng mình và ta chỉ có thể tiến lên phía trước mà không thê nào… more »

Hãy sống theo điều ta có thể

DÊ BÀI Ý kiến cùa anh (chị) về lời khuyên sau: “Dimg sông theo diều ta ước muốn. Hãy sóng theo điều ta… more »

Noi dựa

  THPT Quỳnh Thọ – Quỳnh Phụ – Thái Bình ĐỀ BÀI Noi dưa Người dàn bà nào dắt đứa nhô đi trên… more »

Những giọt sưong lặn vào lá cỏ

  THPT Đô Lương I – Nghệ An_________________________________________________ ĐỀ BÀI “Những giọt sương lặn vào lá cỏ Qua nắng gắt, qua bão tô… more »