Breaking News:
Latest Posts
Chia sẻ các bài giảng

Trong lúc Thánh ngồi nghe hát chầu văn

Các Thánh nam thi quỳ lạy, gio cao bó hương trước trán. Mỗi lần vái lạy Thánh như vậy thì người ta lại… more »

Chia sẻ các bài giảng

Chùa Hang ở Linh Sơn (núi Bà Đen)

Trong quá trình dạo Phật du nhập vào nuớc ta và một bộ phận quan trọng của nó đã phát triển theo khuynh… more »

Chia sẻ các bài giảng

Học sĩ Hàn lâm Lý Địch

Có lẽ vì có Quách Thị, Lưu Nga tiến cung nhiều năm vẫn chưa được thăng chức. Ngay trong năm Quách Thị bệnh… more »

Chia sẻ các bài giảng

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4-ĐẶNG THÁI HẬU CỦA NHÀ ĐÔNG HÁN

Năm thứ sáu chương đế lưu đát, hoàng đế thứ ba của Đông Hán lên ngôi (năm 81 sau công nguyên, nljà họ… more »

Tin tức giáo dục

TAM NGUYÊN TRAN BÍCH SAN – MỘT NGƯỜI CON HIẾU THẢO, MỘT VỊ QUAN KHÍ TIẾT

Thời nhà nguyễn có ông trần bích san, sau khi đậu Tam nguyên, làm quan ở Thăng Bình, Điện Bàn (Quảng Nam) một… more »

Tin tức giáo dục

MỐI TÌNH CHẤM DỨT CAN QUA

Nhà mạc kể từ nám đinh hợi – 1527 KHI MẠC Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lên làm vua giữ sự nghiệp… more »

Tin công nghệ

Hướng dẫn sử dụng chuông cửa không dây

Hướng dẫn sử dụng chuông cửa không dây Chuông cửa không dây thực hiện đóng góp sự mới độcthông minh trên các máy… more »

Tin công nghệ

CHU VĂN AN – NGƯỜI THẦY MẨU Mực CỦA MUÔN ĐỜI

CHU VĂN AN HAY CHU AN, HIỆU LÀ TIỂU Ẩn, người xã Quang Liệt, nay là Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.… more »

Tin tức giáo dục

Luyện thi Violympic – những mẹo hay nhất 2017

Luyện thi Violympic.Trần Minh Công vốn là một võ tướng triều Ngô Vương. Sau khi Ngô Vương mất, các con tranh giành ngôi… more »

Chia sẻ các bài giảng

Amos bản cáo trạng hành động bất lưctng trong xă hội

Amos bản cáo trạng hành động bất lưctng trong xă hội. Không phải tất cả các tác phẩm cửa người Do Thái đều… more »